-Jaarlijkse check-up

-Vaccinatie

-Ontworming

-Vlooienbestrijding

-Mondhygiëne

-Ouderdomsscreening bloed