Interne geneeskunde is een discipline binnen de diergeneeskunde die uit een heel aantal subdisciplines bestaat.  Het is namelijk een verzamelnaam voor de diagnostiek en behandeling van alle aandoeningen van inwendige organen, en staat ook wel beter gekend als de geneeskunde van de inwendige ziektes. Ze heeft betrekking op volgende orgaansystemen:

 • Respiratoir stelsels (neus, keel, luchtpijp, longen);
 • Maagdarmstelsel (mond, slokdarm, maag, darmen, pancreas);
 • Urinair stelsels (nieren, ureters, blaas, urethra);
 • Vasculair stelsel (bloedvaten, bloeddruk);
 • Hepatologie (lever, galblaas, pancreas);
 • Hematologie (rode- en witte bloedcellen, bloedplaatjes en stollingsfactoren);
 • Hormonaal stelsel (endocrinologie: hypofyse, bijnieren, schildklier, bijschildklier, pancreas);
 • Voortplantingsstelsel (ovaria, baarmoeder, melkklieren, testikels, prostaat);
 • Cardiaal stelsel (cardiologie; aparte specialisatie);
 • Neurogeenstelsel (neurologie; aparte specialisatie).

Toch vertrekt de interne geneeskunde nooit vanuit één orgaansysteem. Een internistische patiënt wordt steeds vanuit de specifieke situatie van de individuele patiënt bekeken. Veel van deze orgaansystemen overlappen namelijk, of oefenen een invloed op elkaar uit. Dit maakt dat interne geneeskunde vaak een puzzelwerk is, wat zeker bij chronische ziektes een echte uitdaging kan zijn.

Het opwerken van een patiënt bestaat uit een aantal stappen: Medisch onderzoek:

 1. Uitgebreide anamnese (verhaal), Medische voorgeschiedenis, reeds toegediende medicatie of uitgevoerde onderzoeken
 2. Grondig klinisch onderzoek
 3. Verder onderzoek
  • Bloedonderzoek
  • Urineonderzoek
  • Beeldvorming (radiografie, echografie,…)
  • Cytologie / histologie (bioptname)

Deze onderzoeken gebeuren steeds stapsgewijs en na overleg met de eigenaar.

Na het bekomen van een diagnose starten we een behandelingsplan op en worden er regelmatige controles uitgevoerd voor een verzekerde goede opvolging.

 

Huisbezoek

Je bent niet in de gelegenheid om ons te bezoeken? Wij komen ook bij u thuis. En als uw huisdier gehospitaliseerd moet worden verzorgen wij eventueel ook het transport.